Advokát Brno - Mgr. Dana Cigánková

Advokátní praxe v advokátní kanceláři je provozována od roku 1998. Nejdříve jako součást renomované brněnské advokátní kanceláře a od roku 2004 samostatně. Z důvodu široké dosavadní praxe je zajištěno poskytování kvalitního právního zastoupení a poskytování porad ve velmi rozsáhlé oblasti českého právního řádu. Je zajištěna znalost a praktická zkušenost v oblasti civilní, obchodní, trestní i v oblasti insolvenčního práva.

Mezi spokojené klienty advokátní kanceláře se řadí jak jednotlivci, soukromé osoby či živnostníci, tak i právnické, zejména podnikatelské subjekty. Základem právní služby je vždy osobní přístup a snaha o co nejkvalitnější a nejrychlejší řešení dané životní či právní situace klienta. Je dbáno na plnou informovanost klienta o jeho situaci a o možnostech jejího řešení i na 100% diskrétnost při výkonu činnosti.

Advokátní kancelář se specializuje na poskytování právních služeb zejména v oblastech:

 • občanské právo
  sepisování a revize smluv, zastupování v občanském soudním řízení, dědické řízení
 • obchodní právo
  vymáhání pohledávek, sepisování a revize smluv, problematika obchodních společností
 • insolvenční právo
  zastupování v insolvenčním řízení, poradenství v oblasti insolvenčního práva a praxe, včetně oddlužení
 • pracovní právo
  poradenství v pracovně právních vztazích, zastupování v soudním řízení
 • rodinné právo
  rozvody, majetková vyrovnání, úprava vztahů k dětem
 • správní právo
  zastupování v řízení před správními orgány, zejména katastrálními a stavebními úřady a dalšími orgány státní správy a samosprávy
 • trestní právo
  obhajoba v trestním řízení
 • ověřování podpisů
 • advokátní úschova peněžních prostředků a listin

 

Oznámení likvidátora

Oznámení likvidátora Zákon stanovuje likvidátorům umístit povinná oznámení, která se týkají daného případu. Taková oznámení naleznete zde

 

 

Kontakt - advokát

Mgr. Dana Cigánková

Sídlo Padowetz

Bašty 2, 602 00 Brno

tel.: +420 607 542 166

email: dcigankova@email.cz

elektronická schránka: g97ijpm

GPS: 49.191172° N, 16.611008° E


zvětšit mapku
Advokátní kancelář Dana Cigánková
 

 

 

 

Doporučujeme: www.uDalnice.cz nabízí přehled služeb v blízkosti dálnice   |   © 2012, marketing-internet.cz