Home Page » Služby

Služby 

Advokátní kancelář se specializuje na poskytování právních služeb zejména v oblastech:

 • občanské právo
  sepisování a revize smluv, zastupování v občanském soudním řízení, dědické řízení
 • obchodní právo
  vymáhání pohledávek, sepisování a revize smluv, problematika obchodních společností
 • insolvenční právo
  zastupování v insolvenčním řízení, poradenství v oblasti insolvenčního práva a praxe, včetně oddlužení
 • pracovní právo
  poradenství v pracovně právních vztazích, zastupování v soudním řízení
 • rodinné právo
  rozvody, majetková vyrovnání, úprava vztahů k dětem
 • správní právo
  zastupování v řízení před správními orgány, zejména katastrálními a stavebními úřady a dalšími orgány státní správy a samosprávy
 • trestní právo
  obhajoba v trestním řízení
 • ověřování podpisů
 • advokátní úschova peněžních prostředků a listin